SKYWARE Group

 Кратка история

СКАЙУЕР Груп е основана през 1997 година. От самото начало фирмата се ориентира към софтуерни разработки в областта на медицината. През 1999г. е публикувана първата версия на ЛИС iLab . Оттогава ЛИС iLab става изключително популярна сред водещите лаборатории в страната. През 2010 г. СКАЙУЕР Груп предлага партньорска програма на фирми в същата област, при която СКАЙУЕР се грижи за връзката апарат-ЛИС на други фирми, освен собствената iLab.


 Проекти над които работим

През 2011г. започва процес на интеграция с външни системи, като ERP, CRM, Болнични Информационни Системи (БИС) и подобни, чрез които ЛИС iLab да бъде внедрявана в цялостни производсвено-упралвенски комплекси. От 2013г. сме фокусирани към усвояването на продукти с отворен код, които можем да внедряваме и интегрираме, сред които:

 • iLab - нашата лабораторна инофрмационна система;
 • Mirth Connect - сървър за интеграция чрез HL7;
 • Arenal - сървър за обмен на НМДД;
 • OpenKM - документна система и база знания;
 • vTiger - CRM система;
 • Bonita BPM - система за управление на бизнес процеси;
 • Talend системи - цялостни решения за данни:
  • MDM - централни бази данни, регистри;
  • Data Quality - осигуряване на качеството на данните в различни системи;
  • Data Integration - синхронизация на данни между различни системи, системна интеграция;
 • JasperReports Server - Сървър за справки, Business intelligence.
  Всички посочени по-горе продукти можете да поръчате заедно или поотедлно, т.е. не е необходимо да сте клиент на фирмата за ЛИС iLab например, за да поръчате внедряване на ERP система.

 Какво можем да направим за вас

Внедряването и интегрирането на информационни системи е сложен процес. За да скрием тази сложност, ние се ангажираме (директно или чрез подизлълнители) със всички съпъстващи дейности, сред които:

 • Анализ на нуждите на клиента;
 • Технически консултации;
 • Консултации относно управлението и маркетинга;
 • Доставка на хардуер;
 • Окабеляване;
 • Обучение;
 • Поддръжка;
 • Къстамизация на софтуер;
 • Интеграция на системи;
 • Разработка на уеб сайтове;
 • Разработка на поръчков софтуер.

 Данни за фактури

 Данните по-долу са само за данъчни цели (фактури и подобни). За връзка с нас (писма, пратки, срещи) - моля вижте секция Контакт
Данни за фирмата
Име СКАЙУЕР Груп ЕООД
Адрес София 1618
ж.к. Красно село бл. 200 вх. Г
ЕИН 121475296
ДДС № BG121475296
МОЛ инж. Михаил Калъчев
Банкова сметка
Банка ОББ АД
BIC UBBSBGSF
IBAN BG14 UBBS 8423 1010 8476 11